Календар на събитията

21 януари 2019 г.

Старт на кампанията

21 януари – 28 февруари

Събиране на информация от всички общини.

21 януари – 1 септември

Гражданите гласуват за предпочитаните от тях общини.

Март

Определяне на образцовите общини от регион Югоизточен и връчване на наградите на официална церемония.

Април

Определяне на образцовите общини от регион Североизточен и връчване на наградите на официална церемония.

Май

Определяне на образцовите общини от регион Северен централен и връчване на наградите на официална церемония.

Юни

Определяне на образцовите общини от регион Северозападен и връчване на наградите на официална церемония.

Юли

Определяне на образцовите общини от регион Югозападен и връчване на наградите на официална церемония.

Август

Определяне на образцовите общини от регион Южен централен и връчване на наградите на официална церемония.

Септември

Официална церемония по награждаване на победителите в конкурса “Образцова община” в София.

Контакти